Andorra

Name of law: Llei 33/2021, del 2 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i govern obert. First adopted: 2021 Last modified: 2021-12 RTI Rating last updated: 2022-01

Introduction

Colaborators